Harald Jacobsen er død


Arkeologisk museum, UiS, har fått det triste budskapet om at tidligere direktør Harald Jacobsen er død.

Harald Jacobsen døde tirsdag 20. juni etter å ha vært syk et års tid, nær 63 år gammel. Han var direktør ved Arkeologisk museum fra 2002 til 2010.

Harald Jacobsen ble født og oppvokst på Nord-Møre. Han tok magistergraden i arkeologi ved Universitetet i Oslo i 1984. Deretter arbeidet han som forsker ved Universitetets Oldsaksamling fram til 1990, før han ble ansatt som fylkesarkeolog og senere fylkeskonservator i Oppland fylkeskommune. Da han sluttet i stillingen som direktør ved AM, var det for å overta stillingen som direktør ved Hedmark fylkesmuseum, som senere skiftet navn til Anno Museum.

Som arkeolog var Harald Jacobsen spesielt opptatt av jernalderen, økonomisk historie og bruk av utmarksressurser. Særlig har han arbeidet med elgfangst og fangstanlegg. Han var også opptatt av formidlingsarbeid. I de senere årene var det som administrator og museumsleder han markerte seg og gjorde en stor innsats. I den tiden han var ansatt ved Arkeologisk museum var han en drivkraft for å få store internasjonale utstillinger til museet, og det var i hans direktørtid at museet ble en del av Universitetet i Stavanger.

Harald Jacobsen bodde på Biri sammen med sin kone og deres to mindreårige sønner. Han hadde også to voksne døtre. Våre tanker går til hans familie.

 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (22.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol