Ny prodekan for undervisning ved SV-fakultetet


Førsteamanuensis Turid Borgen er utpekt som prodekan for undervisning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra 1. august 2017.

Turid Borgen er ansatt ved Institutt for medie- og samfunnsfag, og har vært ansatt ved UiS siden 2009. Hun arbeidet også ved UiS i perioden 2001-03, og var da første lederen av Nettop-UIS som i dag er avdelingen for utvikling av digitale læremidler og nettbasert undervisning.

Lang medieerfaring

Turid Borgen har bakgrunn fra mediebransjen, og har lang erfaring som dokumentarregissør, journalist og vaktsjef, hovedsakelig fra NRK. Hun har også vært redaktør for NRK Rogaland. Hun har en master i journalistikk fra Universitetet i Oslo, og tok nylig en doktorgrad ved Stockholms Universitet med tittelen «Mellom samfunnsoppdrag og marked. En studie av utviklingen av sjefredaktørrollen i utvalgte norske og svenske mediehus fra 1985 til 2015.»

De faglige fordypningsområdene er medieledelse, fjernsynsjournalistikk og dokumentar, samt digital og multimedial utvikling. Borgen har også vært med i ulike utvalg og utviklingsgrupper ved universitetet. I tillegg har hun hatt et nært samarbeid med mediebedriftene i regionen, blant annet som emneansvarlig for praksis, som tidligere leder for Stiftelsen Stavanger Aftenblad og som medlem i arbeidsgruppen for medieby/"medieklynge" i Rogaland.    

Digitalisering fører til endring

Mediebransjen er blant dem som har opplevd størst endring som følge av digitalisering. Erfaringene med disse endringsprosessene vil kunne være nyttige også inn i den omstillingen som universitetssektoren står oppe i og dermed i arbeidet som prodekan for undervisning i det nye SV-fakultetet.

– Det er en spennende utfordring i en tid der undervisning og undervisningskompetanse får et nasjonalt løft. Vi har så mange flinke undervisere, og det er positivt at også undervisning gjøres til et faglig fellesansvar for å øke kvaliteten og samtidig være til støtte for den enkelte, sier Borgen.

Fortsetter som prodekan for forskning

Professor Håvard Hansen fortsetter som prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Som en effekt av organisasjonsendringene flytter han sitt ansettelsesforhold fra Handelshøgskolen UiS til Norsk Hotellhøgskole fra 1. august. 


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (22.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol