Må jeg bruke rammeavtale ved innkjøp?


Det enkle svaret på spørsmålet er JA. Lojalitet til rammeavtaleleverandørene er avgjørende for å oppnå optimal gevinst. I tillegg til prisgevinst har man også andre fordeler, slik som høy servicegrad, standardisering, gode fakturarutiner, høy leveringsdyktighet osv.

Oversikt over rammeavtalene finnes i linken til høyre som heter «UiS Avtalekatalog» under nyttige lenker.

I økonomihåndboken er det beskrevet hvilke retningslinjer som gjelder i forbindelse med offentlige anskaffelser: https://cp.compendia.no/universitetet-i-stavanger/okonomihandbok/81032#openstep=84652

Det har vært en del tilfeller der kjøp av IT-utstyr ikke er blitt foretatt gjennom rammeavtalen til IT-avdelingen.  Dersom en har behov for utstyr utover standard utstyr tar en bare kontakt med IT for å finne utstyret som passer best i forhold til behov.

Et annet eksempel er bestilling av hotell. Rammeavtale med Via Egencia benyttes i disse tilfellene. Se link til høyre.  At man i isolerte enkelttilfeller kan oppnå gunstigere priser fra andre leverandører på området er ikke i seg selv gyldig grunn til å fravike rammeavtalene.

I de få tilfellene det ikke finnes en rammeavtale må allikevel anskaffelsesregelverket for offentlig anskaffelser benyttes. Enhet for anskaffelser er veldig interessert i kontakt dersom du ikke finner en rammeavtale som passer for deg. 

Linken her forklarer nærmere hva som må gjøres dersom det ikke finnes en rammeavtale: https://cp.compendia.no/universitetet-i-stavanger/okonomihandbok/223855

For leverandørene synliggjør høy lojalitet at UiS er en seriøs kunde som evner å styre sine innkjøp. Dette gir muligheter for bedre betingelser ved nye rammeavtaler og ved reforhandling av eksisterende avtaler.

For mer informasjon kontakt Enhet for anskaffelser 


Sist oppdatert av Åse Ormøy (17.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol