Årets ViS-pris i forskningsjournalistikk til journalist Hanne Østli Jakobsen


Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) delte ut ViS-prisen for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskningsjournalistikk for syvende gang i 2017. Prisen er på kr. 50 000, og ble delt ut 15. juni i sammenheng med ViS årsmøte på Victoria Hotel, Stavanger.

Vitenskapsakademiets begrunnelse for tildelingen er: ViS-prisen 2017 går til journalisten Hanne Østli Jakobsen for en serie artikler i Morgenbladet 2015-2016 med hovedtemaet «Forskningens Janusansikt».

Åpenbart har akademisk forskning og formidling både en vakker og en stygg side, og Hanne Østli Jakobsen har vært opptatt av å vise frem begge sider for sine lesere. I Morgenbladets serie om «fantastiske forelesere» har prisvinneren ikke bare funnet frem til stemmene hos disse høyt skattede foreleserne, men også satt søkelyset på undervisningens kår på universitet og høgskole. Dessuten har hun i en rekke artikler avdekket mindre flatterende og ofte kritikkverdige sider ved akademisk kunnskapsproduksjon.

Østli Jakobsen har som forskningsmedarbeider i Morgenbladet vist at hun til fulle mestrer den tradisjonelle forskningsjournalistikken, blant annet med grundige og kunnskapsformidlende reportasjer om thorium, oljeboring og rusmiddelforskning. Men hennes journalistiske virksomhet favner mye bredere. Den tegner et bilde av hele universitets- og høgskolesamfunnet – av den faglige virksomheten, det sosiale livet og politikken.

Hennes varemerke er den nysgjerrige, utegående reportasjen, som gir leserne en nærhet til og innsikt i miljøer som for mange kan virke fjerne og eksotiske. Hennes kritiske holdning balanseres av en respekt for menneskene hun møter og en vilje til å la ulike syn og perspektiver komme fram. Det levende språket drar leseren inn i stoffet og gir en opplevelse av å være personlig til stede i auditorium og laboratorium. ViS-prisen blir delt ut etter forslag fra landets pressefolk og vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler og etter innstilling av en nominasjonskomité oppnevnt av ViS.

Fagjuryen har bestått av:

Professor i journalistikk Harald Hornmoen ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Sjefredaktør Hilde Sandvik i Broen.xyz
Journalist og tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad Tom Hetland
Ansvarlig redaktør Dag Hellesund, På Høyden, Universitetet i Bergen
Preses, professor emeritus Jan Erik Karlsen har fungert som juryens sekretær.

ViS-prisen er finansiert av avisene Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (21.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
ViS-prisvinner 2017 Hanne Østli Jakobsen og preses i ViS Jan Erik Karlsen.
Hanne Østli Jakobsen og Jan Erik Karlsen.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no