DELTA I ÅRETS TIDSBRUK- OG UNDERVISERUNDERSØKELSE


Svarfristen nærmer seg, og vi oppfordrer alle som ennå ikke har svart til å bruke ti minutter på undersøkelsen. Alle som er i målgruppen har fått tilsendt e-post med en unik lenke til eget spørreskjema.

NIFU og NOKUT har i år slått sammen Tidsbruksundersøkelsen og Underviserundersøkelsen.

Undersøkelsen er myntet på alle faglig ansatte ved landets universiteter og høgskoler, også de som kun underviser og de som kun forsker. Målet med undersøkelsen er å gi et representativt bilde av hverdagen til alle faglig ansatte og deres vurderinger av kvaliteten på studieprogrammer i høyere utdanning for de som underviser. De som ikke har undervisning, blir kun spurt om å svare på Tidsbruksundersøkelsen (de første spørsmålene i spørreskjemaet). Kvaliteten på undersøkelsene avhenger av høy svarprosent, og vi håper derfor at flere setter av tid til å svare. Akkurat nå er svarprosenten i undersøkelsen i laveste laget, derfor har vi forlenget fristen til fredag 30. juni.

Resultatene fra undersøkelsen publiseres i løpet av høsten på Studiebarometeret.
Les mer om undersøkelsen hos NOKUT.

For mer informasjon, kontakt
Hebe Gunnes, seniorrådgiver, statistikk og indikatorer
hebe.gunnes@nifu.no
(+47) 960 94 018

Marie-Louise Damen, seniorrådgiver, utredning og analyse

marie-louise.damen@nokut.no

(+47) 22530517


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (19.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol