Utlysning Likestillingsprisen 2008


Mandag 3. november går fristen ut for å sende inn søknad og tilhørende dokumentasjon for å bli vurdert til Kunnskapsdepartementets Likestillingspris for 2008.

Likestillingsprisen er på totalt 2 millioner kroner, og det er Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif-komiteen) som har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utlyse, vurdere og innstille til denne prisen.

Universitetene, høyskolene og forskningsinstitusjonene er invitert til å sende inn eksisterende handlingsplaner og likestillingstiltak til Kif-komiteen. Søkerne må dokumentere hvor mye ressurser som er avsatt til likestillingstiltakene.

Se mer informasjon og fullstendig utlysningstekst her.
Se veiledning for innmelding av kandidatur/søknad her.

Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (08.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol