Forskings- og høgre utdanningspolitikken i støypeskeia


Måndag arrangerer Kunnskapsdepartementet ein konferanse for å få innspel til arbeidet med å revidere langtidsplanen for forsking og høgre utdanning.

Tysdag legg OECD fram sine anbefalingar for det norske systemet for forsking og høgre utdanning på ein konferanse.

Begge konferansane finn stad på Oslo Plaza. 

Konferansane vil òg bli strøymde på regjeringa.no/kd.

Sjå program for fleire detaljar.

Innspelsmøte om revideringa av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning
Tid:     
Måndag 12. juni, 10.00–15.00
Stad:   Oslo Plaza, Sonja Henies plass 3

Conference for the launch of the OECD review of Norway’s research and higher education policy
Tid:     
Tysdag 13. juni, 12.00–16.15
Stad:   Oslo Plaza, Sonja Henies plass 3


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (09.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol