Vinnerstrategier for internasjonalisering


PhD og MBA Katrine Hahn Kristensen, tidligere internasjonal rådgiver for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS og professor emeritus Jan Erik Karlsen har publisert en studie om vinnerstrategier for internasjonalisering i nordiske tekniske universiteter.

Studien er publisert online 11. mai i «Tertiary Education and Management» og inkluderer data fra alle 27 tekniske universiteter i Norden, herunder UiS (T/N). Datasettet består av skriftlige strategidokumenter, spørreskjemaer og intervjuer og ble samlet inn i 2015-2016.

Hva kreves for vellykket internasjonalisering?

De har undersøkt strategier for internasjonalisering og utforsket hva som kreves for å være vellykket på dette feltet. Strategi er her definert som den langsiktige retning en organisasjon tar, og internasjonalisering som prosessen med å integrere et internasjonalt perspektiv inn i universitetssystemet for å kunne respondere og tilpasse seg hensiktsmessig til skiftende ytre betingelser. Studien undersøkte institusjonelle begrunnelser for internasjonalisering, historiene som ble fortalt i strategidokumentene, den betydning ledere, lærere, administrasjon og studenter hadde for gjennomføring av strategien og barrierer og viktige komponenter i vellykket internasjonalisering.

Det strategiske arbeidet med internasjonalisering ved nordiske tekniske universiteter gjenspeiler både globale konkurransetrender og den tradisjonelle nordiske modellen for samarbeid. Under ett har universitetene brukt internasjonalisering i sine strategier for å øke kvaliteten i forskning og utdanning og for å etablere strategiske partnerskap og nettverk. Slik er resonnementene i internasjonaliseringen ved T/N UiS også.

Mer enn utveksling

Det er et nordisk skifte i begrunnelser fra en mer tradisjonell tilnærming til internasjonalisering til en ny integrert form. Den nye motivasjonen for internasjonalisering dekker mye mer enn utveksling av studenter og ansatte. I kortform må en vinnerstrategi for internasjonalisering både ta i betraktning den strategiske posisjon institusjonen befinner seg i, sikre at strategiske valg og virkemidler er avklarte og samstemte, samt sette strategien effektivt i verk. Spesielt den øverste ledelse var avgjørende for å gjøre visjon og mål klare og få dem kommunisert ut i hele organisasjonen. Den institusjonelle kultur og identitet ble også funnet å være av stor betydning for gjennomføringen av strategiske mål for internasjonalisering.

For de nordiske tekniske universitetene vil fremtidig fokus på samtidig konkurranse, partnerskap og allianser øke, institusjonell politikk for internasjonalisering og forskning og utdanning bli mer sammenvevd og internasjonaliseringsarbeidet være en mer rutinisert del av institusjonens ledelse og utvikling. Her er UiS i godt selskap med de øvrige tekniske universitetene i Norden, viser undersøkelsen.

Tekst: Jan Erik Karlsen


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (09.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol