Akademiet for yngre forskere søker medlemmer


Per i dag har Akademiet for yngre forskere 20 medlemmer, men på sikt skal akademiet bestå av 40 yngre forskere som arbeider i Norge. I år er vi på jakt etter nye medlemmer som vil være med å videreutvikle akademiet. Er du en av dem?

Akademiet for yngre forskere ble stiftet i 2015. Organisasjonen er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena.

Akademiet søker yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må være interessert i og ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke og ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret (Akademiet benytter NFR sine aldersfratrekksregler for FRIPRO).

Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju. Årets intervjuer vil foregå 18. og 19. September 2017.

Søknaden skal inkludere:

  • Oppdatert CV på maks en A4-side og fullstendig publikasjonsliste (kan være på engelsk)
  • Kortfattet redegjørelse for hvorfor du vil bli medlem og hvilke problemstillinger du kan tenke deg å arbeide med (maks 400 ord)
  • Kortfattet beskrivelse av ditt forskningsfelt og hvilke erfaringer du har fra tverrvitenskapelig samarbeid (maks 400 ord)
  • Søknaden skrives på norsk.

Søknadsskjema finner du på våre nettsider.

For mer informasjon, kontakt Pål Pettersen på 41 51 09 74 eller pal.pettersen@akademietforyngreforskere.no
 
Søknadsfristen er 30. juni 2017

Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (08.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol