Nettverkssamling for pårørendeforskning


Forskere, praktikere og pårørende møtes for femte gang til nettverkssamling i pårørendeforskning 7.-8. juni.

Hvert år arrangeres en to-dagers samling for alle som er interessert i pårørendeforskning. Her får man mulighet til å møte andre som forsker, og diskutere og bidra til utvikling av en moderne og framtidsrettet pårørendepolitikk.  

Tema for årets nettverkssamling er Pårørendestøtte og pårørendeinvolvering - en naturlig og integrert del av tjenestetilbudet? Samlingen er finansiert av Helsedirektoratet.

Dato: 7.- 8. juni 2017
Sted: Kjell Arholm hus, U-017 (Dramarommet)

Her kan du lese programmet til Nettverkssamling for pårørendeforskning

Programområdet for tok i 2013 initiativ til å etablere Nettverk for pårørendeforskning.

– Forskning om pårørende framstod fragmentert i Norge. Hensikten med nettverket er å bidra til mer systematisk og samlet forskning. Det er viktig med forskning som er praksisnær, praksisnyttig og på tvers av diagnoser, sier førsteamanuensis Kristin Humerfelt, som leder forskergruppen.

Rundt 140 personer deltar i nettverket. Disse representerer forskere, praktikere og pårørende. De er tilknyttet helseforetak, kompetansesentre, fylkeskommuner, kommuner, universiteter og høgskoler fra Norge, Sverige og Danmark.

Medlemmene i nettverket arbeider innen somatikk, psykisk helse og rusproblematikk, og med både voksne og barn.

Tekst: Benedicte Pentz


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (06.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol