Det helsevitenskapelige fakultet søker prodekan for forskning


Det helsevitenskapelige fakultet har ledig funksjon som prodekan for forskning i 50%-stilling fra 1. august 2017 og ut dekanperioden. Det er dekan som utpeker prodekan for forskning.

Ansvarsområdet for prodekan for forskning er å bidra til planlegging, utvikling og strategisk arbeid innenfor forskning, gi støtte til og være rådgivende overfor faggrupper, forskergrupper og doktorgradsstudenter slik at forskning utvikles positivt i kvalitet og kvantitet. Prodekan for forskning skal arbeide for at tverrfaglig og tverrfakultær aktivitet fremmes, legge til rette for økning i eksterne forskningsbidrag, samt lede fakultetets doktorgradsutvalg og forum for forskning. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for stillingen.

 

Styret har vedtatt at prodekanene skal rekrutteres internt ved at dekan for aktuelt fakultet avgjør sammen med rektor hvem som skal ivareta funksjonene. Ansatte som er interessert skal oppfordres til å ta kontakt. Dekan skal søke råd hos en representant for de tillitsvalgte ved fakultetet før beslutningen tas.

 

Ansatte som er interessert i funksjonen som prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet bes melde sin interesse til fungerende dekan Kristin Akerjordet på e-post kristin.akerjordet@uis.no eller telefon 5183 4109 innen 20. juni 2017.

 

 

Funksjonsbeskrivelse

 

Prodekan for forskning har som sitt hovedarbeidsområde kvalitet i forskning og utviklingsarbeid og forskerutdanning ved fakultetet. Prodekan for forskning skal i samarbeid med dekan og instituttlederne bidra til at forskningen ved fakultetet holder høg kvalitet, at forholdene legges til rette for økt forskning, og at forskningssamarbeid utvikles.

 

Funksjonsperioden er fire år og følger den opprinnelige åremålsperioden for dekanene.

 

Organisatorisk plassering:

 • Prodekan for forskning er organisatorisk plassert under dekanen. Prodekan for forskning rapporterer til dekan og drøfter oppgaver og løsninger med denne.
 • Prodekan for forskning er en rådgivende funksjon for dekanen ved fakultetet.
 • Prodekan for forskning inngår i fakultetets ledergruppe.

 

Ansvarsområde:

 • Prodekan for forskning skal i samarbeid med dekan og instituttledere bidra til planlegging, utvikling og strategisk arbeid innenfor forskning. Prodekan for forskning skal gi støtte til og være rådgivende i forhold til faggrupper, forskergrupper og doktorgradsstudenter slik at forskningen utvikles positivt i kvalitet og kvantitet.
 • Prodekan for forskning skal arbeide for at tverrfaglig og tverrfakultets aktivitet fremmes, og legge til rette for økning i eksterne forskningsbidrag.
 • Prodekan for forskning leder fakultetets doktorgradsutvalg.

      

Hovedoppgaver:

 • gi råd til dekan og instituttleder om strategiske valg for utvikling av forskning og forskningsprogrammer ved fakultetet
 • fremme forslag som kan stimulere FOU-virksomheten ved fakultetet, og til opprettelse av nye forskergrupper
 • samarbeide med de andre prodekanene for forskning om utvikling av forskning ved universitetet
 • foreslå tiltak som kan fremme økt forskningssamarbeid på tvers av fakultetene og med andre institusjoner
 • være bindeledd mellom fakultetet og eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere
 • utarbeide fakultetets årlige FOU-rapport
 • bidra til evaluering av forskning
 • andre oppgaver pålagt av dekan

 


Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (01.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no