Nye ansatte ønsket velkommen


Tirsdag fikk rundt 30 nye UiS-ansatte nyttig informasjon og universitetet.

Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes fortalte om organisasjonens historiske utvikling. Dekanene presenterte sine fakulteter og rektor orienterte om prosessen rundt UiS’ strategi for 2009-2020. Dekan Tor Hauken ved HF-fakultetet satte en ekstra spiss på sin presentasjon ved å innlede med et lynkurs i latin. Etter første økt ble det invitert til lunsj i toppetasjen i Arne Rettedals hus.

Fra ettermiddagsøkten nevnes strategi- og kommunikasjonsdirektørens orientering om kommunikasjon og kriseberedskap samt karrieresenterets oppgaver.

Deretter ga universitetsdirektør Per Ramvi en oversikt over universitetets organisasjon og ledelse. Videre en gjennomgang av universitetets forventninger, indre kulturmangfold og fellesskap. Spesielt ble nevnt forventning om at den enkelte er aktiv, engasjert, kvalitetsbevisst, opptatt av helheten, miljøbevisst og bidrar til å ivareta UiS’ omdømme. Debatt og åpenhet ble vektlagt som viktige elementer for å skape grobunn for en mulighetskultur, som åpner for utprøving og utforsking av nye metoder og opplegg. Ramvi oppfordret alle til bevisst å bidra til gode arbeidsrelasjoner både i nærmiljøet og overfor studentene.

Seminaret ble avsluttet med en orientering av hovedbibliotekar om biblioteket og dens mange servicetilbud samt omvisning i biblioteket.

Sist oppdatert av (02.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av rektor Aslaug Mikkelsen som orienterer de nyansatte.
Rektor Aslaug Mikkelsen orienterte blant annet om prosessen rundt UiS’ strategi for 2009-2020.
Bilde fra salen
Introduksjonsseminar avholdes to ganger per år, et i vårsemesteret og et i høstsemesteret.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER