Øyvind Foss med bok om menneskene som inspirerte dr. Mengele


I boka «Nazibaronen bak dr. Mengele i Auschwitz og menneskeverdets undergang» avslører professor emeritus Øyvind Foss hvilke mektige menn og forskere som inspirerte Josef Mengele til å anvende dødelige eksperimenter i sitt laboratorium i Auschwitz.

Det var blant annet Nazi-Tysklands fremste rasehygienikere og antropologer ved universitetene i Frankfurt am Main og Berlin.  De samme personene var instituttledere på sine fagområder.

De ble ikke dømt som ansvarlige etter krigen, mens Dr. Mengele ble arrestert.

Han slapp imidlertid hurtig ut av fengslet, fikk tildelt et reisepass av Vatikanstaten og dro til Sør-Amerika.

En eventuell rettssak i Tyskland kunne ha resultert i at universitetene måtte ha forklart seg i retten.

I stedet frasa de medansvarlige forskere seg ethvert ansvar.

Først 50 år senere, da de medansvarlige var avgått ved døden, ble det arrangert et internasjonalt symposium i Berlin, der historikere fra inn- og utland kunne legge fram vitenskapelige bevis for at direktører og instituttledere ved universitetene i Frankfurt og Berlin var skyldige i forbrytelser mot menneskeheten.

Bokomtale: Øyvind Foss

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (01.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol