Oppgradering av filtjener for ansatte / Upgrade of employee fileserver


Lørdag 3.6 fra kl 20:00 og frem til 00:00 vil det bli utført oppgradering av filtjener for ansatte. / Saturday 3.6 from 20:00 to 00:00, maintenance will be done on the fileserver for employees.

Lørdag 3.6 fra kl 20:00 og frem til 00:00 vil det bli utført oppgradering av filtjener for ansatte (fil03). I tidsrommet vil F: og G: områdene være utilgjengelige. Det anbefales å lukke alle åpne dokumenter  før oppgraderingen finner sted.

Saturday 3.6 from 20:00 to 00:00, maintenance will be done on the fileserver for employees (fil03). During the period the file areas F: and G: will be unavailable. It is recommended to close all open documents before the maintenance window.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (24.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol