Strategiske utdanningsmidler – 4 prosjekt er innvilget støtte


Totalt er 1 million kroner fordelt til prosjekter på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet etter utlysningen med frist 5. april.

Arbeidsgruppa for undervisningskvalitet og læringsmiljø lyste i mars ut prosjektmidler for å fremme undervisningskvalitet og læringsmiljø ved TN.

Bakgrunnen for utlysningen er at fakultetet ønsker å satse på utdanningskvalitet og heve statusen for å jobbe med kvalitet i undervisning. I henhold til fakultetsstyrevedtak har arbeidsgruppa mandat til å prioritere og fordele midler.

Det kom totalt inn 15 søknader. Til sammen ble det søkt om 2 730 580 kroner. Arbeidsgruppa har fordelt totalt 980 000 kroner.


Innvilgede søknader for å fremme undervisningskvalitet og læringsmiljø:
 

Prosjekttittel Prosjektleder Institutt Innvilget beløp
ARTecho project: Augmented Reality Applications for System Dynamics, Predictive Monitoring, and Analytics within Industrial Asset Management Lab J.P. Liyanage IKM 220 000
Innføring av studentaktiv læring i KJE200 Kåre B. Jørgensen IMN 160 000
Structural bioinformatics, a Teaching Consept Lutz Eichacker IMN/CORE 300 000
Automated Feedback on Exercises in Large Courses Hein Meling IDE 300 000


Arbeidsgruppa er svært fornøyd med at det kom inn så mange søknader til utlysningen. Arbeidsgruppa har rangert søknadene etter kvalitet og relevans.

Søknadene som har blitt innvilget støtte er alle prosjekt av en viss varighet, hvor søker har som mål å bedre undervisningskvaliteten og/eller læringsmiljøet for studentene, og derigjennom øke studentenes læringsutbytte.

Flere søknader omhandlet støtte til kun innkjøp/oppgradering av nytt utstyr. Arbeidsgruppen mener dette kan være viktige investeringer for å kunne tilby studentene relevant og nødvendig undervisning, men at denne typen søknader skal vurderes i den årlige revisjonen av fakultetets investeringsplan.

Arbeidsgruppa sammensetning: Pro-dekan Eric Brun, Tom Ryen, Hirpa Lemu, Vegard Moen (Uniped), Helene Gram (NettOp), Jonas Bjørheim (studentrepresentant) og Lena Forgaard (sekretariat).


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (22.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol