Ny rammeavtale for rekrutteringstjenester


UiS har inngått rammeavtale med Experis AS om rekrutteringstjenester.

UiS har i enkelte tilfeller behov for bistand ved rekruttering av ledere og spesialister. Det er derfor inngått rammeavtale med Experis AS om kjøp av tjenester i forbindelse med rekruttering og personalutvelgelse, ANSK 02/17. Omfanget av bistand  vurderes i det enkelte tilfelle.

Avtalen gjelder fra 1.5.2017 og i tre år, med opsjon for universitetet til å forlenge denne i inntil ett år - totalt maksimalt fire år.

Ledere som har behov for bistand ved rekruttering av ledere eller spesialister bes ta kontakt med senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal for nærmere informasjon om avtalen og mulighet for bistand.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (19.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol