Forum for forskning 31. mai 2017: Stipendiaters rolle i forskningsmiljøer: Erfaringer fra forskningssenteret SHARE


Forum for forskning setter fokus på hvordan stipendiater kan utgjøre kjernen i oppbyggingen av forskning i programområder og forskningssentre.

Forum for forskning setter fokus på hvordan stipendiater kan utgjøre kjernen i oppbyggingen av forskning i programområder og forskningssentre. Det nylig opprettede forskningssenteret SHARE, senter for pasientsikkerhet, har bevisst brukt en slik strategi.

Stipendiat Inger Johanne Bergerød og senterleder Karina Aase fra Institutt for Helsefag, Senter for pasientsikkerhet SHARE deler innledningsvis sine erfaringer knyttet til følgende områder:

  • Finansiering
  • Rekruttering
  • Veiledning
  • Miljø
  • Ansvar
  • Internasjonalisering
  • Karriereplanlegging
  • Ledelse

Gjennom et bevisst forhold til stipendiatenes rolle har SHARE utviklet seg til det ledende fagmiljøet innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten i Norge. Senteret har siden 2008 bidratt til 11 avlagte doktorgrader og har i dag 15 stipendiater.

Det vil bli anledning til spørsmål og debatt!

Velkommen til alle interesserte, både stipendiater, veiledere, ledere, forskere og administrativt ansatte.

Tid: Onsdag 31. mai, kl. 13.15-14.15. 

Sted: Auditorium KA AUD3

Kaffe og te blir servert. Velkommen til seminar!


Sist oppdatert av Eirik Østensjø Tjelle (29.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS
Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no