Kvinner til topps


Universitetets BALANSE prosjekt, "Kvinner til topps - UiS i bevegelse og balanse", har allerede gitt resultater. Andel kvinner i professorstillinger har økt fra 20,9 til 26,1 prosent. Forskningsrådet har intervjuet vår prosjektleder Gunhild Bjaalid om status.

Norges forskningsråd har intervjuet alle prosjektlederne i de forskjellige BALANSE prosjektene. UiS er her representert ved sitt prosjekt "Kvinner til topps - UiS i bevegelse og balanse".

Intervjuet med prosjektleder Gunhild Bjaalid er tilgjengelig på forskningsrådets nettsider.

Les mer om prosjektet på universitetets nettsider.

 


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (15.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol