Prest uten kirke


Studentprest Stefan Emmerhoff ble innsatt i Domkirken på søndag.

Emmerhoff begynte ved UiS som vikarierende prest i fjor høst. Selv om han ikke har egen kirke på campus, takket han ja til fast stilling i sommer.

- Jeg er opptatt av å møte studentene i hverdagen, og jeg har mange samtaler om personlige ting, trosspørsmål og ensomhet, forteller han.

Studentpresten inviterer til faste mandagsmesser og samarbeider med universitetet om studentvelferd.

- Jeg er en av mange som er opptatt av å gjøre Stavanger til en enda bedre studentby, sier Emmerhoff.

Studentprestens rolle er å gå et stykke på veien sammen med de som ønsker det i samtaler og gi veiledning. Presten har taushetsplikt og er åpen for at du kommer med store og små problemer som opptar deg og som du trenger å lufte under fortrolige forhold.

Mer informasjon:

Les intervju med Stefan Emmerhoff

Sist oppdatert av (24.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol