Globalt dataangrep / Global virus attack


Vi har ingen indikasjoner på at UiS er rammet av det globale dataangrepet som startet fredag ettermiddag. / At this moment we have no indications of UiS being affected by the global WannaCry ransomware.

Vi har ingen indikasjoner på at UiS er rammet av det globale dataangrepet som startet fredag ettermiddag.
Vi gjentar anmodningen om å være forsiktig med å åpne epost fra ukjente avsendere.

Oppdatering fra nasjonal sikkerhetsmyndighet:
https://nsm.stat.no/aktuelt/beskyttelse-mot-ransomware/

 


At this moment we have no indications of UiS being affected by the global WannaCry ransomware.
We repeat the recommendation of being very careful when opening email from unknown senders.

Press update from the Norwegian National Security Authority:
https://nsm.stat.no/aktuelt/beskyttelse-mot-ransomware/


Sist oppdatert av Virgi Sokk (15.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol