Ny rammeavtale for innleie av administrativt personell


UiS har inngått rammeavtale med Adecco Norge AS om innleie av administrativt personell.

UiS har i enkelte tilfeller behov for innleie av personell ved sykefravær og for ivaretakelse av tidsbegrensede oppgaver. I den forbindelse er det inngått rammeavtale med Adecco Norge AS om innleie av administrativt personell, ANSK 01/17.

Arbeidsoppgaver for innleide etter denne avtalen vil normalt være innenfor:

  • Sentralbord og ekspedisjon
  • Utdannings- og forskningsadministrasjon
  • Informasjon og markedsføring
  • HR – rekruttering og personaloppfølging
  • Økonomi – regnskap og lønn
  • Bibliotekarbeid

Avtalen gjelder fra 1.5.2017 og i tre år, med opsjon for universitetet til å forlenge denne i inntil ett år - totalt maksimalt fire år.

Ledere som har behov for innleie av administrativt personell bes ta kontakt med sin HR-medarbeider for nærmere informasjon om avtalen og prosedyre for innleie.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (12.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol