UiS positive til forskningsinstitutt-fusjon i Sør-Vest


I et ekstraordinært styremøte ved UiS torsdag 11. mai var aksjonæravtale og eierforhold i det framtidige sammenslåtte forskningsinstituttet for Sør-Vestlandet (SVI) til behandling.

Det ligger an til at forskningsinstituttene IRIS, Uni Research og Christian Michelsen Research, Agderforskning og Teknova blir slått sammen til ett forskningsselskap.

Saken om fusjonen ble utsatt fra styremøtet 4. mai fordi det var tvil om aksjonæravtalen var et godt nok redskap for å stoppe eventuelle forslag i generalforsamlingen hvis største statlige eier bevisst brøt aksjonæravtalen. 

På det ekstraordinære styremøtet vedtok styret blant annet at de er positive til en fusjon mellom IRIS og de øvrige forskningsinstitusjonene på Sør-Vestlandet.

Her er styrets vedtak:

  1. Styret er positiv til fusjon mellom IRIS og de øvrige forskningsinstitusjonene på Sør-Vestlandet.
  2. Styret ber om at aksjonæravtalens pkt. 5 blir tatt inn i selskapets vedtekter.
  3. Styret ber administrasjonen søke KD om tillatelse til å legge egne aksjer i SVI/IRIS som tinginnskudd inn i et felles holdingselskap sammen med RF. Styret ønsker dette skal skje så raskt som mulig.
  4. Styret ber om at det arbeides for at styret i SVI får 7 medlemmer, herav 2 fra Rogaland.
  5. Styret gir fullmakt til å fortsette arbeidet med en eventuell fusjon ut fra foreliggende forslag til aksjonæravtale med de ovennevnte endringer.

Saksliste

US 39/17 Godkjenning av innkalling og saksliste til ekstraordinært styremøte 11.05.2017

US 40/17 Aksjonæravtale og eierforhold i det sammenslåtte forskningsinstituttet for Sør-Vestlandet (SVI)


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (12.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol