Presentasjon av ny versjon Public 360 og Sikker digital postkasse


Viktig melding til alle brukere av Public 360. Universitetets Sak- og arkivsystem Public 360 vil bli oppdatert til ny versjon (SP9) fredag 12.05.17. I tillegg vil UiS ta i bruk Sikker digital postkasse for sending av brev til studenter fra 1. juni 2017.

I denne sammenheng vil Dokumentsenteret ved UiS gi en presentasjon av ny versjon Public360.  Det vil også bli gitt en presentasjon av Sikker digital post for Public360 og Felles studentsystem FS, i samarbeid med Enhet for studentservice (ESS).

Dokumentsenteret vil også tilrettelegge for en felles webinarvisning i regi av Tieto om ny versjon av Public 360 den 16.mai og 13.juni.

Presentasjoner og webinarer er åpne for alle og har fritt oppmøte.

Ny versjon medfører betydelige endringer i grensesnittet for public360. Det anbefales derfor at man deltar på presentasjonen slik at man får best mulig utbytte av ny versjon, og blir kjent med Sikker digital post som ny ekspederingskanal.

 

Fredag 12.05.17

Presentasjon kl. 10.00 -11.00     

 

Auditorium AR V-101 (Arne Rettedal)

Tirsdag 16.05.17

Presentasjon kl. 10.00 - 11.00

Webinar kl. 12.00 – 14.00

Auditorium AR V-101 (Arne Rettedal)

Mandag 22.05.17

Presentasjon kl. 12.00 – 13.00

 

Auditorium AR V-101 (Arne Rettedal)

Tirsdag 13.06.17

 

Webinar kl. 09.00 – 11.00

Auditorium AR V-101 (Arne Rettedal)


Sist oppdatert av Tove Opsahl (10.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol