Endringer i epost konfigurasjon for systemer / Changes in email configuration for systems


Torsdag 11.05 fra kl. 19.00 og frem til 21.00 vil det utføres endringer på vårt epostsystem. / Thursday 11.05 from 19.00 until 21.00 changes will be performed on our email system.

Torsdag 11.05 fra kl. 19.00 og frem til 21.00 vil det utføres endringer på vårt epostsystem. Endringen vil ikke påvirke normal epostsending eller mottak, men systemer som sender epost kan bli berørt, slik som utskrift via epost. Endringen berører SMTP relay, dermed kan systemer som sender SMTP lokalt oppleve forsinkelser eller avbrutt epost transport i perioden.


Thursday 11.05 from 19.00 until 21.00 changes will be performed on our email system. These changes will not affect standard email sending or reception, but systems which send emails can be affected, such as printing via email. The change is in regard to SMTP relay, and systems which send email via SMTP can be experience delayed or interrupted email transport.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (08.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol