Bernt S. Aadnøy invitert til Peru


Professor Bernt S. Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi ved UiS er invitert av statsoljeselskapet PetroPeru for å holde et fem dagers seminar.

Seminaret finner sted i Lima fra 29. september.

- Jeg skal forelese om Modern Well Design, en metodetilnærming til brønndesign som er utviklet siden 90-tallet, sier Bernt S. Aadnøy. Vi har satt de geologiske og de ingeniørmessige aspektene inn i en felles logisk sammenheng, og dette har ført til en forbedret designmetodikk.

- Målgruppen for seminaret er ingeniører og geologer i PetroPeru, sier Aadnøy.

Aadnøy har tidligere forelest på tilsvarende seminarer i USA, Canada, Holland, England, Indonesia, Thailand, Brasil og de arabiske statene.

- Dette er oppdrag som representerer en anerkjennelse av petroleumsmiljøet på UiS, sier Bernt S. Aadnøy som holder foredragene på engelsk med oversettelse til spansk.  

 

 

 


Sist oppdatert av (23.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol