Erasmus+ og prosjektetableringstøtte 2017 (PES)


Har du ambisjoner om å nå opp i konkurransen om midler til utdanningssamarbeid innen Erasmus+, men trenger friske midler for å jobbe med søknaden? For å bidra til økt norsk deltakelse i Erasmus+ lyser SIU ut ca. 1 million kroner!

PES-midler er for alle som ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor følgende sentraliserte tiltak under Erasmus+:

- Kunnskapsallianser

- Sektorallianser 

- Kapasitetsbygging

- Fellesgrader

Søknadsfrist: 01.06.2017

Budsjettramme: inntil 100 000 NOK for fremtidige koordinatorer (50 000 NOK for partnere i prosjekter)

Hva kan finansieres: reise- og møtekostnader; lønn (delvis); kjøp av ekstern assistanse og rådgivning, osv

Mer informasjon finnes her.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med Internasjonalt kontor !


Sist oppdatert av Magdalena Brekke (28.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol