Ny utstilling om domkirkearbeidene


Arkeologisk museum sitt steinkonserveringsteam skal, på oppdrag fra Stavanger kommune, konservere og restaurere klebersteinselementene på domkirken frem mot jubileet i 2025. Vi er allerede godt i gang med oppdraget. I den forbindelse åpner vi en utstilling i vår foajé, som viser fram noe av arbeidet vi gjør på domkirken.

Arkeologisk museum, UiS, driver forsknings-, formidlings- og oppdragsvirksomhet på mange arenaer; i museumsbygget i Peder Klowsgate, på Jernaldergården på Ullandhaug, på arkeologiske utgravningsfelt i hele Rogaland fylke og nå også i Stavanger domkirke.

Som et ledd i formidlingen av museets brede faglige kompetanse og varierte virksomhet utenfor museumsbyggets vegger setter vi nå opp en utstilling i museets foaje som omhandler steinkonserveringen i domkirken. Museets steinkonserveringsteam skal, på oppdrag fra Stavanger kommune, konservere og restaurere klebersteinselementene på domkirken frem mot jubileet i 2025.

Utstillingen åpnes av Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger, fredag 28. april kl. 11.00

Et hovedmål med utstillingen er også å formidle kunnskap om steinkonservering. Noen av spørsmålene vi besvarer i utstillingen er: «Hvorfor må domkirken restaureres? Hva gjøres og hvordan gjøres det?»

Utstillingen består av; opprinnelige klebersteinselementer som er skiftet ut ved tidligere restaureringer og som har vært oppbevart ved museet; tegninger og informasjonstekster om kirken, restaureringsprosjektet, bygningselementer og konserveringsmetoder. I samarbeid med NettOp, UiS vil filmsnutter fra konserveringen også bli vist kontinuerlig i utstillingen.

Filmene kan du se på UiS sin YouTube-kanal

Utstillingen har fått sentral plass i museets vrimleområde og med over 35.000 besøkende i året vil den få rikelig med oppmerksomhet. Etter planen skal utstillingen stå så lenge restaureringen pågår og bli oppdatert i tråd med fremgangen i konserveringsprosjektet.

Velkommen til utstillingsåpning på Arkeologisk museum. 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (24.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol