Nedetid og ny pålogging i Agresso


Agresso vil fra og med 24.april bli flyttet over på ny driftsplattform. Oppgraderingen har ingen påvirkning på selve Agresso, men den vil kreve ny påloggingsmetode. Uninett har signalisert at det må påregnes inntil en arbeidsdag nedetid.

Lenke for pålogging til Agresso Web og filsti som skal benyttes ved pålogging i Excelerator vil bli sendt når konverteringen er på plass. 

Brukerveiledning for ny pålogging til Agresso Smart Client (etter konvertering til ny driftsplattform) finnes under følgende link: http://www.usit.uio.no/prosjekter/agresso-migrering/dokumentasjon/brukerdokumentasjon.html

AØV er på personalseminar fra 24.-26. april, men vil følge opp at dette fungerer som planlagt.


Sist oppdatert av Åse Ormøy (21.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol