Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning


UiS deltar i et nasjonalt prosjekt som har som mål å bedre gjennomføring, bedre resultater og redusere frafall blant studenter.

Prosjektet heter Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning, og ledes av UiB. Kontaktperson ved UiS er Marit Cecilie Farsund i utdanningsavdelingen. Frafallet i høyere utdanning er enkelte steder høyere enn frafallet i videregående skole. 35 % av de som starter i høyere utdanning i Norge fullfører aldri, ifølge SSB. For mange er det å slutte et personlig nederlag som preger dem videre i livet, og for samfunnet betyr det at mange arbeidsgivere ikke får fatt i den kompetansen de trenger. Også læresteder og studieprogram ser flere negative sider av at mange studenter mislykkes og forsvinner fra studiene.

Mange positive erfaringer viser at det er fullt mulig å tilrettelegge på en slik måte at en langt større andel lykkes i studiene, noe som ikke bare innebærer at flere gjennomfører, men også at resultatene blir bedre. Slike effekter av tiltak fordrer imidlertid en helhetlig og systematisk tilnærming til frafallsarbeidet.

Prosjektet skal bidra til at universitet og høgskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører sin utdannelse og oppnår sin grad, i henhold til institusjonenes kvalitetskrav. Tiltak overfor førsteårsstudentene vil stå sentralt. Det skal arbeides med å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjon. Aktiviteten vil være forskningsbasert, men skal først og fremst ha en praktisk tilnærming ved deling av arbeidsmåter og tiltak.

I regi av prosjektet arrangeres det kurs, konferanser og seminarer. Første nyhetsbrev er nettopp publisert med tema: Mottak og førstesemester http://nfye.b.uib.no/files/2017/04/April-2017.pdf 

I juni arrangeres to seminarer som det nå er mulig å melde seg på:

Analyse/statistikk 13. – 14. juni 2017 http://nfye.b.uib.no/analysestatistikk-tentativt-13-14-juni/

Seminaret er først og fremst beregnet for de som ønsker å gjøre gode analyser lokalt, men også for «tallknusere» sentralt i organisasjonen som i hovedsak arbeider med å utvikle gode statistikker og analyser. Her kan det også være aktuelt å delta for jurister eller andre som har innspill til personvern ol. i analysearbeidet.

Få organisasjonen med 15. – 16. juni 2017  http://nfye.b.uib.no/fa-organisasjonen-med/

Seminaret er beregnet for kontaktpersoner og utdanningsledere ved lærestedene. Dette er et seminar/en delingsarena ikke en konferanse eller kurs. Derfor er det også ønskelig at utdanningslederne deltar i team sammen med de som bidrar til å effektuere tiltak og tillitsvalgte studenter som ser behov for og konsekvenser av endringer.

Påmelding: Her er det «første mann til mølla» som gjelder.

Deltakeravgift: Ettersom UiS er betalende medlem i dette prosjektet er deltakeravgiften kr 200,-. I tillegg kommer utgifter til reise og opphold. 


Sist oppdatert av Maren Anne Kvaløy (20.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol