Handelshøgskolen ved UiS søker prodekan for undervisning


Handelshøgskolen ved UiS har ledig funksjon som prodekan for undervisning i 50%-stilling fra 1. august 2017 og ut dekanperioden. Det er dekan som utpeker prodekan for undervisning.

Prodekan for undervisning har som sitt hovedarbeidsområde undervisning og læringsmiljø ved fakultetet. Hun eller han skal i samarbeid med dekan bidra til at undervisnings- og læringsaktiviteter er av høy kvalitet, og at disse utvikles i positiv retning. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for stillingen.

Styret har vedtatt at prodekanene skal rekrutteres internt ved at dekan for aktuelt fakultet avgjør sammen med rektor hvem som skal ivareta funksjonene. Ansatte som er interessert skal oppfordres til å ta kontakt. Dekan skal søke råd hos en representant for de tillitsvalgte ved fakultetet før beslutningen tas.

Ansatte som er interessert i funksjonen som prodekan for undervisning ved Handelshøgskolen ved UiS bes melde sin interesse til dekan Bjarte Ravndal på epost bjarte.ravndal@uis.no eller telefon 5183 1593 innen 12. mai 2017.

 

 

Funksjonsbeskrivelse

 

Prodekan for undervisning har som sitt hovedarbeidsområde undervisning og læringsmiljøet ved fakultetet. Prodekan for undervisning skal i samarbeid med dekan og instituttlederne bidra til at undervisnings- og læringsaktiviteter er av høy kvalitet, og at disse utvikles i positiv retning.

 

Funksjonsperioden er fire år og følger den opprinnelige åremålsperioden for dekanene.

 

Organisatorisk plassering:

 • Prodekan for undervisning er organisatorisk plassert under dekanen ved fakultetet. Prodekan for undervisning rapporterer til dekan og drøfter oppgaver og løsninger med denne.
 • Prodekan for undervisning er en rådgivende funksjon for dekanen ved fakultetet.
 • Prodekan for undervisning inngår i fakultetets ledergruppe.

 

Ansvarsområde:

 • Prodekan for undervisning har et særlig ansvar for at det organiserte kvalitetsarbeidet for undervisning og læring, slik dette framkommer i kvalitetssystemet for Universitetet i Stavanger, blir ivaretatt på en tilfredstillende måte.
 • Prodekan for undervisning skal arbeide for økt samarbeid i studieprogrammene på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.
 • Prodekan for undervisning leder fakultetets kvalitetsutvalg.

 

Hovedoppgaver:

 • gi råd til dekan og instituttledere om strategiske valg for utvikling av studieprogrammer ved fakultetet
 • lede studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet
 • ha et særlig ansvar for årlig kvalitetrapport i forhold til undervisning og læringsaktiviteter
 • i tett samarbeid med instituttlederne, fremme forslag til kvalitetsfremmende tiltak for å bedre undervisning og læringsmiljøet ved fakultetet
 • følge opp tiltak i forhold til kvalitetsutvikling
 • vurdere behov for strategiske valg knyttet til fakultetets studietilbud
 • vurdere behovet for og ta initiativ til samarbeid med andre fakulteter ved UiS, men også ved andre institusjoner, med tanke på utvikling og drift av nye studietilbud
 • bidra til evaluering av undervisning
 • andre oppgaver pålagt/gitt av dekan

Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (19.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no