Problemer med SharePoint


På grunn av tekniske problemer er SharePoint ved UiS inntil videre satt til kun å være lesbar. Dette er satt i verk for å hindre tap av data frem til databasen er i orden igjen.

Due to technical difficulties SharePoint at UiS has for now been made available as 'read only'. This action has been implemented to avoid the loss of data until the database is back online.

OneNote users - read further. Brukere av OneNote les mer.

På grunn av at våre SharePoint databaser nå settes i «read only» må alle passe på å midlertidig flytte sine lokale kopier av OneNote dokumenter.

OBS! Gjelder bare de OneNote bøker som var koblet til https://internt.uis.no/…

Dette gjøres for å unngå at notater en skriver i dag forsvinner ved neste synkronisering, etter at SharePoint databasen er ok og da settes i «normal modus».

Hvoran gjør en dette?

Opprett en notatbok som kun ligger på ditt brukerområde (C:, eller F:-disk ok).

Klipp ut / Lim inn / Kopier fliker du har skrevet på i dag.

Når sharepoint er tilbake til normal:

Kopier / Lim inn tilbake til det stedet notatet skal ligge.

 

ENGLISH:

Due to our SharePoint databases now being in «read only»-mode be aware to temporarily move your local copies of OneNote documents.

Note: This applies only to the OneNote notebooks that were connected to https://intern.uis.no/...

Do this to avoid loosing the notes written today at the next synchronization after the SharePoint database is ok and back in «normal mode».

How to do this?

Create a notebook located on your storage area (C: or F:-disk will work).

Cut / Paste / Copy tabs you have written today.

Once SharePoint is back to normal:

Copy / Paste the note back into the original document.


Sist oppdatert av Jan Tore Eielsen (18.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol