UiS innfører sikker digital postkasse


Fra sommeren 2017 sender UiS brev til studentene gjennom digital postkasse.

Som ledd i regjeringens arbeid med digitalisering av offentlig sektor vil Universitetet i Stavanger gå over til å sende utgående post digitalt i stedet for papir til universitetets studenter. 

Mer informasjon om digitale postkasse finner du her:  https://www.norge.no/nb/om-digital-postkasse 

Universitetet i Stavanger vil være blant nærmere 400 offentlige virksomheter som vil sende brev gjennom digital postkasse.

Information in English. 


Sist oppdatert av Mari Hult (18.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol