Disputas om styrearbeid i destinasjonsselskap


Solveig Garnes disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fredag 31. mars 2017. Hun har studert styrets rolle i destinasjonsselskap i reiselivsnæringen.

Garnes forsvarte avhandlingen Corporate Governance in Tourist Organizations. Four Papers on Board Roles, Boardroom Behavior and Public Sector Influence.

Corporate governance-perspektiv

I sitt doktorgradsarbeid knyttet til Norsk hotellhøgskole, har Solveig Garnes satt styret i fokus og studert reisemålsselskap i et corporate governance-perspektiv.

Reisemålsselskap kalles også destinasjonsselskap og organiserer samarbeid mellom aktører med interesser i reiselivsnæringen innenfor en destinasjon. Aktørene er mangfoldige, interessene blant dem mangfoldige og i slike selskap er aktørene gjerne både samarbeidspartnere og konkurrenter. Dette vil kunne påvirke gjeldende praksis for eierstyring og selskapsledelse, styreroller og styreatferd. Garnes favner ulike aspekt ved styring i slike selskap i fire artikler.

Utviklet verktøy for måling

Avhandlingen gir innsikt i styring av reiselivet på en destinasjon, den operative virksomheten og offentlig innflytelse i slike samarbeidsorganisasjoner i reiselivet. Styreoppgavene er nokså typiske, mens styremedlemmenes strategiske orienteringer går i ulike retninger. Garnes har også utviklet et verktøy for å måle dette, og studert følgene ulik strategisk orientering får for adferd i styrerommet. 

Funnene har betydning for reiselivspolitikk - med særlig relevans for aktuelle prosesser vedrørende restrukturering av reisemålselskapene i Norge, initiert av Nærings- og fiskeridepartementet. Selv om struktur er viktig, utgjør også styring og selskapsledelse en forskjell. 


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (06.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol