Skal du søke FRIPRO? FIA arrangerer en Q&A sesjon og en individuell tilbakemelding på din søknad


Årets utlysning i FRIPRO er nå publisert. Den vil ligge under planlagt frem til 12. april da utlysningen blir aktiv og søknaden kan opprettes. Søknadsfristen er 24. mai. I forbindelse med utlysningen har FIA har satt av to dager til en Q&A sesjon og en individuell tilbakemelding på din søknad - 27. april for SV og HUM og 3. mai for TN. (english version available)

English version available here

Individuell tilbakemelding på din søknad

Planlegger du en FRIPRO-søknad til fristen 24. mai, og har noen spørsmål? Forsknings- og Innovasjonsavdelingen arrangerer en spørsmål og svar (Q&A)- og ofte stilte spørsmål (FAQ) sesjon for å hjelpe deg i prosessen. Du kan også booke tid for å få tilbakemelding på, og diskutere søknaden din. Programmet er som følge;

 

Program 27. april - SV og HUM

Sted: KA U-137

09:00 - 12:00 - Individuell tilbakemelding på søknader: Send søknaden din på forhånd (20. april) for full gjennomgang av søknaden din, eller ta den med deg og presenter søknaden din når du kommer. 30-60 minutter per søknad.

12:00 - 13:00 - Q&A og FAQ: Kom, still spørsmålet ditt og gå, eller delta i hele sesjonen.

13:00 - 16:00 - Individuell tilbakemeldinger på søknader

 

Program 3. mai - TN

Sted: KA U-049

09:00 - 12:00 - Individuell tilbakemelding på søknader: Send søknaden din på forhånd (27. april) for full gjennomgang av søknaden din, eller ta den med deg og presenter søknaden din når du kommer. 30-60 minutter per søknad.

12:00 - 13:00 - Q&A og FAQ: Kom, still spørsmålet ditt og gå, eller delta i hele sesjonen.

13:00 - 16:00 - Individuell tilbakemeldinger på søknader

 

Du kan booke tid til din individuelle tilbakemelding her. Kontakt Marianne Lorentzen i Forsknings- og Innovasjonsavdeling hvis du har noen spørsmål.


Informasjon om FRIPRO

FRIPRO består av tre fagkomiteer: FRINATEK, FRIMEDBIO og FRIHUMSAM, som tilsammen lyser ut 1417 millioner kroner i år. I tillegg til prosjekttypene forskerprosjekt og unge forskertalenter lyser FRIPRO ut midler til prosjekttypen ToppForsk i år (500 millioner av utlysningsbeløpet).

FRIPRO lyser ut midler innenfor fem søknadstyper som dekker ulike deler av forskerkarrieren:

  • Mobilitetsstipend - 0-6 år etter doktorgrad
  • Unge forskertalenter - 2-8 år etter doktorgrad. Søker må være under 40 år.
  • Forskerprosjekt - minst 6 år etter doktorgrad
  • ToppForsk - minst 6 år etter doktorgrad. For prosjektledere med svært gode merittlister.
  • Arrangementsstøtte

Du kan kun være prosjektleder for en søknad til FRIPRO i 2017.

Lenke til FRINATEK-utlysning

Lenke til FRIMEDBIO-utlysning

Lenke til FRIHUMSAM-utlysning

NB! Utlysningen blir først aktiv, med tilgang til søknadsskjema (e-søknad), seks uker før fristen (12. april).

Endringer knyttet til FRIPRO

I år vil det også være mulig å søke ToppForsk, som har en ramme på 15-25 millioner kroner. ToppForsk er et fellesløft mellom Forskningsinstitusjoner og Forskningsrådet. Nytt for året er at det settes krav om at prosjekter som får innvilget ToppForsk midler skal søke ERC før en kan søke FRIPRO igjen. Tenker du på å søke ToppForsk anbefaler vi at du tar kontakt med din Fakultetsleder.

Kontakt

Marianne Lorentzen i Forsknings- og Innovasjonsavdelingen for nærmere informasjon om FRIPRO. Vi kan assistere med e-søkander og gjennomlesning av prosjektbeskrivelse.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (03.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no