Oppdatert varekatalog Basware PM for SiS Kafé


Det er nå lagt ut oppdatert varekatalog i Basware PM for SiS Kafé. Endringene gjelder i hovedsak merking knyttet til allergi i maten

Vær oppmerksom på at SiS Kafé alltid sender ut ordrebekreftelse til bestiller. Bestiller må notere seg om denne mailen mottas eller ei. Dersom bestiller ikke mottar mailen har heller ikke SiS Kafé mottatt bestillingen. Dette kan skyldes at anviser ikke har godkjent bestillingen i Basware PM. Dersom bekreftelsesmailen ikke kommer til tross for at bestillingen er godkjent i Basware PM (ordren har fått et UH-nummer) må SiS Kafé kontaktes.

Det finnes også mulighet for å opprette «Plankjøp». Dersom man ikke finner det nødvendig at hver enkel bestilling trenger å godkjennes, kan man benytte plankjøp. Det vil si at man kan handle det man ønsker innenfor budsjett og gyldighetsperiode. En innkjøpsplan opprettes av bestiller og godkjennes av leder med budsjettdisponeringsmyndighet. Se «Hjelp-funksjon» i Basware PM eller videorutiner på link: https://cp.compendia.no/universitetet-i-stavanger/okonomihandbok/80898.

Ved spørsmål kan Katrine Thorsen eller Rolf Jegervatn, AØV kontaktes


Sist oppdatert av Åse Ormøy (27.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol