Forslag til ny budsjettfordelingsmodell ved UiS


Den interne arbeidsgruppen har nå lagt frem forslag til ny budsjettfordelingsmodell ved UiS.

Arbeidsgruppen, nedsatt av universitetsdirektøren, har fått et mandat som gir særlige føringer på at modellarbeidet skal styrke fokuset på, og handlingsrommet for, strategisk styring og koordinering. Videre understrekes behovet for større grad av samhandling og samarbeid på tvers av enheter og fag ved UiS.

Forslag til ny modell er nå lagt fram, og de formelle høringsinstansene er invitert til å gi innspill og tilbakemeldinger innen fredag 7. april.

Høringsnotat med vedlegg og det formelle høringsbrevet finner du i vedlagte lenker:
Forslag til ny budsjettfordelingsmodell - høringsnotat
Vedlegg 1 Mandat for revisjon av budsjettmodellen
Vedlegg 2 Satser og finansieringskategorier i den statlige finansieringsmodellen
Vedlegg 3 Simuleringer produktivitetskomponent
Høringsbrev

 


Sist oppdatert av Åse Ormøy (23.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol