Oppgradering/Maintenance on file server fil01 torsdag 30.03 kl 21:00-00:00


I tidsrommet 21:00-00:00 vil F: (home) for studenter og prosjektområdet \\uis.no\open\common\project01 være utilgjengelig. / During the period 21:00 to 00:00 the F: (home) drive for students and the project-area \\uis.no\open\common\project01 will be unavailable.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (22.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol