83 prosent svarte på medarbeiderundersøkelsen


Dermed er 2017-medarbeiderundersøkelsen den av de fire medarbeiderundersøkelsene ved UiS hvor flest medarbeidere har svart.

– Det har vært en imponerende og gjennomgående høy svarprosent ved svært mange institutter og avdelinger, konstaterer organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid fornøyd.

Tiltak

Det har vært arbeidet jevnt for å få opp svarprosenten siden UIS startet med medarbeiderundersøkelser i 2009.

– Vi har lært hva som må gjøres for å få svarprosenten opp i siste fase av undersøkelsesperioden. I tillegg har vi prøvd ut nye tiltak. I år hadde vi for eksempel opprettet en ressursgruppe av HR-medarbeidere ute på fakultetene. Det har nok også hatt betydning for å øke svarprosenten, sier Bjaalid. 

Arkeologisk museum

Arkeologisk museum (AM) fikk en samlet svarprosent på 90. Avdeling konservering og Avdeling samling hadde 100 prosent deltakelse. 

–  Alle avdelingene ved AM hadde svarprosent på over 80, noe som er imponerende, sier Bjaalid.

Stabsavdelinger

Stabsavdelingene hadde også svært gode tall med samlet svarprosent på 93, og Nettop, Etter- og videreutdanning (EVU), Strategi- og kommunikasjonsavdelingen (SKA), Human Resources (HR) og biblioteket hadde 100 prosent deltakelse.

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet fikk en samlet svarprosent på 84. Av instituttene var det Institutt for kultur- og språkvitenskap som hadde høyest svarprosent med 92. Deretter kom Lesesenteret med 89 og Læringsmiljøsenteret med 87. 

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) fikk en samlet skåre på 73 prosent. 

– Teknat slo 2015-tallene sine med 3 prosentpoeng, opplyser Bjaalid. 

Ledergruppen og administrasjonen på TekNat hadde 100 prosent deltakelse. 

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) utmerket seg med en svarprosent på 81, Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) hadde en svarprosent på 80 og 
Institutt for matematikk og naturvitenskap (IMN) hadde en svarprosent på 79.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet fikk en samlet svarprosent på 82. Av instituttene hadde Institutt for sosialfag høyest svarprosent med 89, fakultetsadministrasjonen hadde 91 og ledergruppen 100 prosent.

Veien videre

– Bra jobbet alle sammen! sier Gunhild Bjaalid som takker alle som deltok i undersøkelsen. 

Hun takker også lederne som har engasjert seg i undersøkelsen og som har tatt den på alvor.

– Nå blir veien videre å omforme tilbakemeldingene til gode tiltak for å videreutvikle UiS som en organisasjon preget av et bra arbeidsmiljø, sier hun. 

Det blir allmøte med tilbakemelding på hvordan UiS samlet har skåret på undersøkelsen, onsdag 22. mars.  

Tid og sted blir annonsert senere.

Tekst: Elin Nyberg


Sist oppdatert av Elin Nyberg (15.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol