Homoseksualitet i skolen


Torsdag 18. september inviterer Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning til det til det åpne seminaret Gode intensjoner, problematiske konsekvenser. Undervisning om homoseksualitet i skolen.

Seminaret avholdes kl 14.00 -16.00 på rom O-101, Hulda Garborgs hus, UiS.

Innleder er Dr. Åse Røthing, forsker ved forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge ved Universitetet i Oslo.

Hva sier lærere når de underviser om homofili? Hvordan framstår homoseksualitet og heteroseksualitet i undervisningen? Åse Røthing har nylig avsluttet et forskningsprosjekt om undervisning om seksualitet i ungdomsskolen. I denne forelesningen diskuterer hun undervisning som springer ut av gode intensjoner om å skape toleranse for homofile og lesbiske. Hun argumenterer for at denne undervisningen på flere forskjellige måter framstiller lesbiske og homofile som ”de andre” og bidrar til at homoseksualitet framstår som noe problematisk og annerledes, samtidig som heteroseksualitet framstår som selvsagt, normalt og ønskelig. Forskningsprosjektet er basert på klasseromsobservasjoner på 10. trinn.

Innledningen blir kommentert av Dr. Elaine Munthe, institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk (IAS), og universitetslektor Anne Brekke, institutt for førskolelærerutdanning (IF), begge ved UiS

Faglig ansvarlig er førsteamanuensis Wencke Mühleisen, Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning, UiS.

Alle interesserte er hjertelig velkommen

Sist oppdatert av (15.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol