– Må ha system for mobbesaker


Mobbeekspert Ståle Einarsen ga en lærerik leksjon for lederne ved Universitetet i Stavanger mandag. Han understreket hvor viktig det er å ha et skikkelig system for å fange opp og behandle mobbesaker.

– Konflikter vil oppstå, og de må håndteres. Her har akademia en stygg tradisjon. Man sier gjerne at ”det må være lov å være uenige”, men det foregår mye mobbing i uenighetens navn. Arbeidsmiljøloven sier at man skal oppføre seg skikkelig mot hverandre, og det er egentlig så enkelt. At man er uenig med noen i sak, er ingen unnskyldning for noe som helst, sa Einarsen, som er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Under sitt inspirerende besøk i universitetets Lederforum, la Einarsen ingenting i mellom når det gjaldt UiS-sjefenes ansvar i mobbesaker.
– Ifølge statistikken sitter de mest sannsynlige påståtte overgriperne i dette rommet. Og selv når beskyldningene om mobbing gjelder noen andre, er det dere som må håndtere saken, sa Einarsen.

Gode strategier
Rapporterte tilfeller av mobbing har blitt halvert de siste 10-15 årene. En undersøkelse fra 2005/2006 viste at fem prosent av de spurte hadde blitt mobbet, og bare to prosent intensivt.
– Mobbetallene er lave nå, derfor tror jeg ikke vi kommer så mye lengre med forebyggende arbeid. Jeg er atskillig mer opptatt av håndtering. Ting skjer uansett, så jeg mener det viktigste er å ha gode strategier når noe inntreffer, sa Einarsen.

Ifølge mobbeeksperten må en virksomhet ha et gjennomtenkt system på plass, som kan håndtere konflikter og påstander om trakassering på arbeidsplassen.
– I Norge liker vi ikke systemer, vi synes det er for byråkratisk og foretrekker å håndtere saker underveis. Og når vi lager systemer, fungerer de ofte dårlig. Det gir mat til advokatene i en eventuell arbeidsrettssak. Derfor må dere jobbe skikkelig med å lage gode systemer for konflikthåndtering, sa Einarsen.

Han mener en organisasjon må ha prosedyrer for å rapportere uønskede hendelser, og disse må behandles på riktig måte. Ledere har et ansvar for å undersøke klager og bekymringsmeldinger grundig, og ta en beslutning om hvorvidt den angivelige mobberen har trådt over streken. Hvis ja, må det reageres overfor den det gjelder.
– Jeg mener at det gis alt for få advarsler overfor ansatte, sier Einarsen.

På ville veier
Han advarte sjefene mot å gå inn i årsaksforhold i mobbesaker, eller å ta hensyn til mobberens eventuelle personlige problemer.
– Hvorvidt mobberen hadde god eller vond vilje da overtrampet skjedde, betyr ingenting for den som føler seg mobbet. Begynner du å grave i årsaksforhold, er du på ville veier. Det du skal ta stilling til, er om den ansatte har overtrådt en grense eller ei. Ofte tar ledere avgjørelser uten å ta stilling til dette spørsmålet, og da har man ikke løst konflikten, sa Ståle Einarsen.

At mobbeofre i mange tilfeller kan karakteriseres som ”vanskelige” personer, skal man heller ikke ta hensyn til, mener professoren. Han viste til undersøkelser som sier at folk flest faktisk kan karakteriseres som vanskelige. Så høstet han latter for denne formuleringen:
– Hvis du er så dum at du ansetter folk, må du håndtere dem skikkelig – uansett om de er vanskelige, drittsekker eller aldri burde ha blitt ansatt i utgangspunktet.

Egg og omelett
Hans energiske blanding av alvor og humor engasjerte forsamlingen. Forskningsresultater ble knyttet til konkrete eksempler vi kjenner fra media, som Valla-saken og bråket rundt Enova-sjef Eli Arnstad.
– LOs store feil var at de ikke hadde et system for rapportering av mobbesaker. ”Vi har hatt verre saker før” sa de. Organisasjonen tok ikke stilling til om Vallas handlinger lå innenfor eller utenfor grensen for det akseptable. Det må man ta stilling til før man går videre. Dessuten burde aldri Gerd Liv Valla holdt den første pressekonferansen, det burde Roar Flåten ha gjort. Det er jo ikke sånn at den anklagede kan være saksbehandler i egen sak. Der begikk Valla en saksbehandlingsfeil, sier Einarsen.

Forskning tyder på at den enorme økonomiske veksten de siste tiårene har ført til mindre toleranse for destruktive lederstiler.
– Mobbing har aldri vært mindre akseptabelt enn nå. For 15-20 år siden var det et nærere forhold mellom det konstruktive og det destruktive. Den gang var det gangbart å si: ”Man må knuse noen egg for å lage omelett.” Ville dere sagt noe sånt i dag, spurte han UiS-sjefene retorisk.Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (16.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol