Ny utlysning i ToppForsk-UiS er klar!


Universitetet i Stavanger har i samarbeid med Universitetsfondet etablert et toppforskningsprogram for yngre fremragende forskere (ToppForsk-UiS) med et budsjett på 50-60 mill. kr. Nå er utlysningen for 2017 klar. (English version available)

UiS vil gi støtte til prosjektsøknader som har fått gode evalueringer fra Forskningsrådet eller EUs forskningsprogram, men som ikke har nådd frem. Universitetsfondet bidrar med 25 mill. kr og UiS støtter programmet med tilsvarende beløp. Programmet hadde første utlysning i 2015. Styret til UiS bevilget i 2017 ekstra midler til dette programmet som gjør det mulig å ha en utlysning i år.

ToppForsk-UiS har i 2017 midler til å finansiere 2-4 prosjekter. Prosjektleder må være under 45 år og må kunne vise til selvstendig forskningsarbeid, tidligere søknader om ekstern finansiering og god publiseringsaktivitet- og kvalitet. Prosjektet skal fortrinnsvis være knyttet til et av våre tematiske satsingsområder (Strategi for Universitetet i Stavanger 2013-2020).

Mer om utlysning og mal for søknad kan leses her.

Fristen for å søke ToppForsk-UiS for 2017 er 10. april 2017.

Ta kontakt med forskningsdirektør Troels Gyde Jacobsen for spørsmål om programmet eller utlysningen.  


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (15.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol