Fulbright artikkelpris 2017


Alumniforeningen for det norske Fulbrightprogrammet har siden 2014 utdelt en årlig pris til beste artikkel publisert av en norsk Fulbright alumni i et fagfellevurdert tidsskrift. Forfatter(e) av vinnerartikkelen tilgodeses med kr.50,000. I år er prisen supplert med en pris for yngre forskere (Fulbright Norway Young Researcher Award) som premieres med kr.10,000. Søknadsfrist for begge prisene er utsatt til 1.april, 2017

Detaljer finnes her: www.fulbright.no/forskningspris


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (13.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol