Utlysning - Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2017/2018


Nå kan ansatte ved UiS som jobber for utvikling av læringsmiljøet søke midler til tiltak som direkte kan knyttes til utvikling av læringsmiljøet ved studieprogrammene, som et direkte resultat av kunnskap gjennom studiebarometeret. Midlene stilles til rådighet av utdanningsdirektøren. Frist for å søke er 1. mai 2017.

 Læringsmiljøutvalget gjorde følgende vedtak i sak 4/17:

1. Læringsmiljøutvalget lyser ut midler til læringsmiljøfremmende tiltak som direkte kan knyttes til utvikling av læringsmiljøet ved studieprogrammene, som et direkte resultat av kunnskap gjennom studiebarometeret.

2. Det utarbeides et nytt kriteriesett for tildeling av midler til læringsmiljøfremmende tiltak i tråd med punkt 1. Kriteriesettet sendes på sirkulasjon til utvalgets medlemmer for godkjenning.

Utdanningsdirektøren har satt av inntil kr. 300.000,- til finansiering av prosjekter eller tiltak som skal bidra til å fremme læringsmiljøet for studentene ved Universitetet i Stavanger for studieåret 2017/2018.

Læringsmiljøutvalget diskuterte i sitt møte i februar kriterier knyttet til disse midlene. Utvalget ønsket å knytte midlene til tiltak som direkte kan knyttes til utvikling av læringsmiljøet gjennom resultatene fra studiebarometeret.

På bakgrunn av dette vedtaket har man lagt følgende kriterier til grunn for å kunne søke midler til læringsmiljøfremmende tiltak for studieåret 2017/2018:

Midler kan tildeles prosjekter eller tiltak som direkte kan knyttes til utvikling av læringsmiljøet ved studieprogrammene, og som settes i gang som et direkte resultat av kunnskap gjennom studiebarometeret. Midler tildeles i tillegg innenfor rammen av ett eller flere av følgende kriterier:

  1. Tiltak som rettes mot det sosiale miljøet blant studentene

  2. Tiltak som rettes mot det faglige miljøet blant studentene

  3. Tiltak for forbedring av miljøet mellom studentene og de faglig ansatte ved studieprogrammet

  4. Tiltak som rettes mot utbedring av lokaler, utstyr og hjelpemidler - det fysisk læringsmiljøet til studentene

  5. Tiltak som rettes mot biblioteket og dets tjenester

  6. Tiltak rettes mot det digitale læringsmiljøet

Tildeling av et enkelttiltak har tidligere år hatt en øvre grense på kr. 50.000. Læringsmiljøutvalget har opphevet denne grensen, og har en øvre ramme for utlysningen på kr. 300.0000.

Læringsmiljøutvalget fungerer som innstillende organ for tildeling av midlene.

Utlysningen gjøres digitalt. Teksten til utlysning, samt mål for hvordan søknaden skal se ut, finnes på nettsidene til Læringsmiljøutvalget og i P360.

Utdanningsdirektøren mener tildeling av midler til læringsmiljøfremmende tiltak etter søknad vil kunne stimulere til økt innsats for videreutvikling av læringsmiljøet ved universitetet. Alle fagmiljøer, samt alle enkeltpersoner i teknisk-administrative stillinger eller vitenskapelige stillinger som jobber for et bedre læringsmiljø for studentene ved UiS kan søke midlene.

Frist for å søke er 1. mai 2017.

Søknadene legges frem for læringsmiljøutvalget etter fristens utløp. Læringsmiljøutvalget vedtar tildeling i samsvar med kriteriene. Utdanningsdirektøren vil tildele midler innen 1.6.2017. Tiltak som tildeles midler vil få opprettet internprosjektnummer. Midlene vil bli overført til internprosjektet i tråd med forbruket, fram til 1.6.2018.

Det skal innen 1. juli 2018 avgis en kort rapport der framdriften, disponeringen av midlene, og resultatene så langt beskrives.

 

 


Sist oppdatert av Maren Anne Kvaløy (13.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol