Elaine Munthe fortsetter som dekan


Styret har i dag vedtatt å ansette Elaine Munthe i ny åremålsperiode som dekan ved Det humanistiske fakultet, fra 15.6.2017 til og med 14.6.2021.

Munthe har vært ansatt i åremålsstilling som dekan ved fakultetet fra 15.6.2013.

Hun begynte som universitetslektor ved Senter for atferdsforskning i 1995. I 2003 ble hun tildelt kvalifikasjonsopprykk til førsteamanuensis. Fra  2007 har Munthe vært fast ansatt som professor i pedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. I perioden 2008-2010 var hun instituttleder her. Fra 2006 har hun hatt bistilling som professor II/førsteamanuensis II ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har også erfaring som leder av Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU), rådsmedlem av World Association of Lesson And Learning Studies (WALS), leder av Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningsreformen, styreleder i Norges Forskningsråds FINNUT program og styremedlem i forskningsrådets PRAKUT program.

Foruten erfaring fra norsk universitets- og høyskolesektor og grunnopplæring, har Elaine Munthe også rundt 20 års erfaring utenfor Norge fordelt på oppvekst og forskeropphold i USA samt yrkeserfaring fra Curacao, Pakistan og Laos.

Elaine Munthe avla doktorgraden i pedagogikk ved Universitetet i Oslo i 2003 etter å ha blitt cand. polit. i pedagogikk samme sted i 1998. Hun har mellomfag i engelsk fra Rogaland Distriktshøgskole og allmennlærerutdanning fra Stavanger Lærerhøgskole.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (09.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Elaine Munthe
Elaine Munthe
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no