Rekordhøy gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen ved UiS


Gjennomstrømningen i doktorgradsutdanningen ved UiS var i 2016 rekordhøy. Ifølge Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), som nylig har publisert ferske tall for 2016, lå gjennomstrømningen ved UiS i fjor på hele 68,2 %. Dette er en solid økning fra 2015 da gjennomstrømmingen var på 49,1 %.

Gjennomstrømning er én av Kunnskapsdepartementets kvantitative styringsparameter for ph.d.-utdanningen. Beregningen tar utgangspunkt i antall personer som er tatt opp på doktorgradsutdanningen 6 år tidligere. Av de 44 som ble tatt opp på ph.d.-program ved UiS i 2010, hadde 30 disputert innen 2016. Dette utgjør en andel på 68,2 %. 

Universitetet i Stavanger er dermed over snittet for gjennomstrømning i statlig sektor, som er på 68,01 %. UiS ligger også bedre an enn flere andre universiteter som for eksempel Universitet i Agder (53,3 %), Nord Universitet (61,7 %), Universitetet i Bergen (65,3 %) og Universitet i Oslo (66,7 %).

Samtidig ble det satt en ny gledelig rekord i antall avlagte doktorgrader ved Universitetet i Stavanger. Det var 47 som disputerte i fjor, 7 flere enn i 2015.                                       


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (08.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol