Midtveisseminar for Kvinner til topps


Alle interesserte er hjertelig velkommen til midtveisseminar 8. mars for prosjektet Kvinner til topps.

Kvinner til topps er en langsiktig satsing ved UiS for å øke andelen kvinnelige professorer fra 21 til 28 prosent fram mot 2018.

Onsdag 8. mars kl. 10–12 arrangerer prosjektet midtveisseminar, hvor de ulike arbeidsgruppene presenterer arbeidet så langt. Seminaret holdes i G-101 i Arne Rettedals hus. 

I tillegg presenterer Nettverk for kjønnsforskning en forskningsrapport om barrierer og drivkrefter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN-fakultetet). 

Program:

1000–1015         Åpning v/Marit Boyesen

1015–1030         Elisabeth Lind Melbye, deler sine erfaringer fra opprykksprosjektet

1030–1050         Rekrutteringsprosjektet fra TN-fakultetet: Hva kan ledere og UiS lære, Anders Tranberg

1050–1120         Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse ved TN-fakultetet, Ingvil Førland Hellstrand

1120–1130          Hva videre? Gunhild Bjaalid


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (07.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol