UiS-IT tar hensyn til miljø og jobber for å bli mer miljøvennlig. / UiS-IT works to protect our environment.


Hvordan stoppe uønsket utskriftsjobb som er i gang? / How to stop unwanted active printing jobs?

Brukere kan stanse uønskede utskrifter/kopiering som er i gang. For å avbryte jobben, trykk på knappen som har et øye og velg Cancel (se figuren). Bekreft at du vil stoppe aktiv utskriftsjobb ved å trykke på JA.

Users can stop unwanted active printing/copying jobs. To stop the current job push the button with an eye and choose Cancel (see figure). Confirm that you will stop the active printing/copying job by clicking on YES.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (03.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no