UiS-IT tar hensyn til miljø og jobber for å bli mer miljøvennlig. / UiS-IT works to protect our environment.


Hvordan stoppe uønsket utskriftsjobb som er i gang? / How to stop unwanted active printing jobs?

Brukere kan stanse uønskede utskrifter/kopiering som er i gang. For å avbryte jobben, trykk på knappen som har et øye og velg Cancel (se figuren). Bekreft at du vil stoppe aktiv utskriftsjobb ved å trykke på JA.

Users can stop unwanted active printing/copying jobs. To stop the current job push the button with an eye and choose Cancel (see figure). Confirm that you will stop the active printing/copying job by clicking on YES.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (03.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol