Endringer knyttet til årets FRIPRO-utlysning


I 2017 skal trinn to av "Fellesløft III" gjennomføres og forskningsrådet lyser ut 500 millioner kroner til nye FRIPRO Toppforsk-prosjekter med oppstart i 2018. Søknadsfristen for FRIPRO er 24. mai.

FRIPRO lyser ut forskningsmidler innenfor tre fagområder: Humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM), Matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) og Medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO). I 2017 vil følgende søknadstyper bli lyst ut gjennom programmet FRIPRO: Toppforsk, forskerprosjekt, unge forskertalenter, mobilitetsstipend og arrangementsstøtte. Utlysningsteksten vil være tilgjengelig fra uke 12. 

FRIPRO Toppforsk - Trinn to av "Fellesløft III"

Forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet inngikk i 2015 en avtale om et nytt fellesløfte, den tredje i rekken av spleiselag. De forskningsmiljøene som har stort potensiale til å bli blant de verdensledende på sitt forskningsfelt skal finansieres/støttes gjennom søknadstypen FRIPRO Toppforsk.

I første trinn ble det tildelt til sammen 1 milliard kroner til 46 prosjekter med oppstart i 2016. I år vil andre trinn av "Fellesløft III" lyse ut nærmere 500 millioner kroner til nye Toppforsk-prosjekter med oppstart i 2018.

I andre trinn av "Fellesløft III" vil det også stilles krav om at prosjektleder for innvilget Toppforsk-søknader søker ERC før de igjen kan søke om midler fra FRIPRO. Det forventes at prosjektleder for innvilget søknad om forskerprosjekt eller unge forskertalenter-prosjekt også søker ERC.

Utenlandsstipend, forlengelse av prosjektperiode og intervju av unge forskertalenter

Som tidligere år kan prosjektansvarlig institusjon for forskerprosjekt og unge forskertalenter søke om utenlandsstipend på 3-12 måneders varighet til stipendiater med lønnsmidler fra FRIPRO.

Det kan også søkes om forlengelse av postdoktorperiode som følge av et utenlandsopphod av 3-12 måneders varighet for postdoktorstipendiater som finansieres gjennom FRIPRO-prosjekter. Stipendperioden kan da forlenges med det tilsvarende antall måneder de er i utlandet (maksimalt 12 måneder). Dette gjelder også opphold som består av flere opphold som til sammen blir maksimalt 12 måneder.

FRIPRO vil også i år fortsette med ordningen med intervju av prosjektleder for unge forskertalenter som en del av søknadsbehandlingen.

Kontakt

Marianne Lorentzen i Forsknings- og Innovasjonsavdelingen for nærmere informasjon om FRIPRO. Vi kan også hjelpe med e-søknader, gjennomlesing av prosjektbeskrivelse og budsjett. En individuell tilbakemelding av prosjektbeskrivelsen vil også bli tilbudt noen uker før søknadsfristen.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol