Vedlikehold av filtjener / Maintenance of file server


Filtjener for ansatte (fil03) vil bli tatt ned for vedlikehold Tirsdag 28.2 kl. 21:00 til 22:00. The file server for employees (fil03) will be down for maintenance on Tuesday 28.2 between 21:00 to 22:00.

Filtjener for ansatte vil bli stoppet for vedlikehold Tirsdag 28.2 kl 21:00 til 22:00. I denne perioden vil hjemmeområdet F: og fellesområdet G: være utilgjengelig.


The file server for employees (fil03) will be shut down for maintenance on Tuesday 28.2 between 21:00 to 22:00. During the maintenance there will be no access to the home folder F: or shared folder G:


Sist oppdatert av Virgi Sokk (22.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol