Verneorganisasjonen og medarbeiderundersøkelsen


Medarbeiderundersøkelsen er i gang og alle skal ha mottatt epost med lenke til undersøkelsen. I arbeidet med arbeidsmiljøet ved UiS står medarbeiderundersøkelsen sentralt for verneorganisasjonen.

I slike undersøkelser får vi belyst de utfordringer vi har i organisasjonen og kan sette fokus på disse. Samtidig får vi også vite hva som fungerer godt og kan se nærmere på hvorfor det fungerer. Kontrasten mellom disse perspektivene kan gi oss et stort læringsutbytte og bidra til både forbedring og bevaring.

Jeg oppfordrer derfor alle til å ta seg tid til å gjennomføre undersøkelsen og svare oppriktig på spørsmålene. Da får vi de gode tilbakemeldingene som hjelper oss i vårt videre arbeid.

Jon Bjelland
Hovedverneombud UiS


Sist oppdatert av Jon Bjelland (22.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol